Az otthoni munkavégzés (home office) munkajogi szempontból

Az otthoni munkavégzés vagy home office a távmunkavégzés egyik formája.

Távmunkavégzés alatt olyan munkavégzést kell érteni, amelynek során a munkavállaló a foglalkoztató cég (munkáltató) telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytat olyan munkát (tevékenységet), amelyet információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel végeznek, és eredményét elektronikusan továbbítják.

Mivel a munkáltató telephelyétől eltérő helyen történik a munkavégzés, így szükséges a munkaszerződésbe egyéb elemeket beépíteni az általános szabályokhoz képest, valamint figyelemmel kell lenni a vonatkozó különböző munkavédelmi szabályokra.

A munkaszerződésben kifejezetten meg kell állapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásában.

A munkáltató – az általános szabályokon túlmenően – köteles tájékoztatni a munkavállalót a munkáltató általi ellenőrzés, a számítástechnikai vagy elektronikus eszköz használata korlátozásának szabályairól, továbbá arról a szervezeti egységről, amelyhez a munkavállaló munkája kapcsolódik.

A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít. A munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson.

Fontos különbség, hogy a munkáltató utasítási joga – eltérő megállapodás hiányában – kizárólag a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki.

A munkáltató előírhatja, hogy az általa biztosított számítástechnikai vagy elektronikus eszközt a munkavállaló kizárólag a munkavégzéshez használhatja.

A munkavégzés ellenőrzése során a munkáltató nem tekinthet be a munkavállalónak a munkavégzéshez használt számítástechnikai eszközön tárolt, nem a munkaviszonyból összefüggő adataiba.

Eltérő megállapodás hiányában a munkáltató állapítja meg az ellenőrzés módját és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területén történő ellenőrzés esetén annak bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot. Az ellenőrzés ugyanakkor nem jelenthet a munkavállaló, valamint a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.

Eltérő megállapodás hiányában a munkavállaló munkarendje kötetlen. A kötetlen munkarend azt jelenti, hogy a munkáltató a munkaidő beosztásának jogát – a munkavégzés önálló megszervezésére tekintettel – a munkavállaló számára írásban átengedheti. A munkarend kötetlen jellegét nem érinti, ha a munkavállaló a munkaköri feladatok egy részét sajátos jellegüknél fogva meghatározott időpontban vagy időszakban teljesítheti.

A kötetlen munkaidőben munkát végzőkre is vonatkoznak a rendkívüli munkavégzés szabályi természetesen azzal együtt, hogy ezt megfelelően kompenzálni kell.

A felek megállapodhatnak abban is, hogy a munkáltató távmunka esetén is meghatározza a munkaidő-beosztást és ennek betartását ellenőrzi.

Távmunkavégzés csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból előzetesen megfelelőnek minősített munkahelyen folytatható. A munkahelyen a munkavállaló csak a munkáltató hozzájárulása alapján változtathatja meg a munkavédelmi szempontból lényeges munkakörülményeket

Miben tud segíteni az ügyvéd? Munkajogi tanácsadással, a munkaszerződés és módosítás átvizsgálásával, illetve elkészítésével annak érdekében, hogy az általa képviselt fél jogai és érdekei a lehető legnagyobb mértékben érvényre jussanak, úgy a távmunka szabályozásában, mint a munkajog bármely területén, ide értve a munkavédelmi szabályok és előírások megfelelő alkalmazását is, valamint szabályzatok készítésében.

Forrás: https://drpojjak.com/az-otthoni-munkavegzes-home-office-munkajogi-szempontbol/