Otthonról dolgozni – A távmunka előnyei és buktatói

Régen, amikor egy dolgozó ember munkába indult, az az esetek 95%-ban azt jelentette, hogy bemegy a munkahelyére és munkaidőben elvégzi a feladatait. Az utóbbi évtizedben a munka fogalma nagymértékben megváltozott, és már nem kötődik munkaidőhöz vagy munkahelyhez. A lényeg sokkal inkább a feladatok elvégzésén van, és egyre inkább az válik fontossá, hogy a feladatok teljesüljenek. Ez pedig teret ad arra, hogy az otthoni munkavégzés, a távmunka egyre népszerűbbé váljon. Sok magyar cég persze még ódzkodik ettől, de az Európa szerte jellemző gyakorlatból kiindulva arra számíthatunk, hogy ez a munkavégzési forma Magyarországon is egyre inkább teret kap.


Mit nevezünk távmunkának?

Távmunkáról akkor beszélhetünk, amikor a feladatok elvégzésére a vállalat telephelyétől távol, információkommunikációs technológiák alkalmazása révén kerül sor. A munkavállaló csak akkor tud megfelelően dolgozni, ha a szükséges eszközök rendelkezésére állnak. Távmunka esetében a kész munka a legtöbb esetben valamilyen elektronikus formában továbbítható dokumentum, amit a dolgozó mobilkommunikációs eszközök (Interneten, Intraneten, e-mailen, stb.) révén továbbít a munkáltató felé. A dolgozó munkaadójával és munkatársaival is mobilkommunikáción keresztül tartja a kapcsolatot.


A távmunka előnyei

Az otthoni munkavégzésnek köszönhetően a dolgozó rugalmasabban tudja kezelni idejét, könnyebbé válik a munka és a magánéleti teendők összehangolása. A munka nincs helyhez és időhöz kötve, a meghatározott határidőket betartva a dolgozó úgy gazdálkodik idejével, ahogy tud. Mivel az iroda a dolgozó otthonában van, nincs szükség a napi munkába járásra sem, ezzel a dolgozó sok időt, pénzt és energiát spórol. Ezen felül a dolgozó személyes kompetenciái is fejlődnek, hiszen meg kell tanulnia önállóan beosztani az idejét és megszervezni a dolgait. Ezzel az autonómia terén nagy mértékben fejlődni fog, ami által munkaerőpiaci értékessége nőhet.

A távmunka kockázatai

Ugyanakkor a távmunkának számos kockázata is lehet. Ha a dolgozó nem tudja hatékonyan beosztani az idejét, könnyen összemosódhatnak a munka és a magánélet határai. Rossz időbeosztás mellett a dolgozónak könnyen lehet olyan élménye, hogy nem tudja kezelni az egymáson tornyosuló feladatokat.
 

Ha nincsenek külső tényező által definiált határok, a dolgozónak nagyon tudatosnak kell lennie annak érdekében, hogy tartani tudja a munkával töltött és a magánélettel töltött időket. Ilyen „definiálatlan” körülmények között előfordulhat, hogy a dolgozó egy munkamániás állapottal szembesül, aminek sajátossága, hogy kellemetlen időtöltésnek érez minden olyan tevékenységet, ami nem a munkához kapcsolódik. Mindig csak a munkán jár az esze, lényegesen több időt tölt munkavégzéssel, mint kellene, és frusztrálttá válik, ha nincs lehetősége dolgozni. Ez mentálhigiénés szempontból komoly veszély, a fizikai és a pszichológiai túlterhelés kockázatai jelentősek.
 

További kockázat a távmunka keretei között dolgozók szempontjából, hogy a lényesen több otthon töltött idő miatt megemelkedik a rezsiköltség. Ezt a problémát pedig csak akkor lehet kezelni, ha a munkáltató is képes objektíven mérlegelni a dolgozó költségeit, és munkáját annak megfelelően kompenzálni.
 

Távmunka keretei között valós kockázatot rejt magában a társadalmi elszigetelődés is. Otthon dolgozva az egyén társadalmi kapcsolatrendszere beszűkül, keveset találkozik emberekkel, és sok időt tölt egyedül. Elszigetelődik kollégáitól, vezetőjétől, ami a hagyományos (vertikális) karrierút bejárását is szinte ellehetetleníti. Hiszen a hagyományos előléptetés alapja, hogy a vezető „lássa” a dolgozót, és napi szinten tudja vele tartani a kapcsolatot. Az otthonról dolgozó munkavállaló kiesik a látótérből, és sokkal nehezebben tud felfelé lépegetni a szervezeti ranglétrán.

Az ideális távmunkás

Mielőtt bárki elvállalna egy olyan munkát, amit otthoni munkavégzés keretei között kell végezni, érdemes alapos önvizsgálatot tartani. Távmunka keretei között csak azok a dolgozók működhetnek hatékonyan, akiket nagy belső motiváció jellemez, és akik folyamatos külső kontroll, vezetői jelenlét nélkül is képesek saját feladataik és idejük hatékony menedzselésére. Akinek arra van szüksége, hogy a vezetője mindig megmondja neki, mi a teendő, meghatározza a soron következő lépéseket és ellenőrizze is munkáját, annak nem ideális, ha távmunka keretei között kell dolgoznia.
 

A kifejezetten extratvertált, nyitott, társaságkedvelő egyének minden bizonnyal nehezen viselik azokat a szociális feltételeket, amelyeket a távmunka biztosíthat. Akinek fontos a csapatmunka, a kollégákkal történő egyeztetés, a társas kapcsolatok ápolása, az jobb, ha nem próbálkozik ezzel a munkavégzési formával. Aki viszont hatékonyan tud önállóan haladni, és képes idejét úgy megszervezni, hogy az otthon egyedül töltött munkaidő mellett jusson ideje baráti és egyéb társas kapcsolatai ápolására is, az minden bizonnyal jól fogja magát érezni, ha ilyen keretek között tevékenykedhet.
 

Az ideális távmunkás jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készséggel rendelkezik. Ez azért nagyon fontos, mert az információk nagy részét személyes találkozó hiányában a verbális kommunikációs csatornákon keresztül kell átadnia. Ha a dolgozó nem tudja magát verbális kommunikáción keresztül megértetni, az igen kockázatossá teheti boldogulását és munkavégzési hatékonyságát.
 

Mivel a munkavégzés alappillérét jeleni az infokommunikációs eszköztár színvonalas alkalmazásának képessége is, fontos, hogy a dolgozó megfelelő készségekkel rendelkezzen, a számítógép, az Internet vagy a mobiltelefon használata terén is.
 

A távmunka kiváló lehetőség a jelen munkaerőpiacán, és ha az egyén rendelkezik a megfelelő kompetenciákkal, kiváló eszköz a munka és a magánélet hatékony összehangolására is.