Várandós és kisgyermekes anyák foglalkoztatásával kapcsolatos tudnivalók

A terhes nők és a szoptató anyák valamint gyermekeik egészségét a munkaviszonnyal összefüggésben speciális szabályok védik, amelyek végrehajtása a munkáltatói jogokat gyakorló személy kötelezettsége. Ennek feltétele azonban, hogy a terhességet és a szülés várható időpontját a munkáltatóval közöljék.

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

A munkáltató miután a munkavállaló tájékoztatta terhességéről köteles ezt a tényt az illetékes munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségnek írásban bejelenteni. A formai kötöttség nélküli bejelentésben közölni kell a terhes nő nevét, életkorát, tevékenységét és munkakörét, valamint a szülés várható időpontját. A bejelentésről a munkavállaló másolatot kap és az üzemorvost is tájékoztatni kell.

ORVOSI VIZSGÁLAT

A munkavállaló munkaidő alatt is igénybe veheti az előírt terhesgondozást, amennyiben ez munkaidőn kívül nem lehetséges vagy nem elvárható. A munkavállalónak ezen távollét idejére is jár a munkabére.

ANYAVÉDELMI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

A munkáltató olyan munkahelyeken, ahol nők dolgoznak függetlenül attól, hogy foglalkoztat-e terhes nőt vagy szoptató anyát köteles feltárni azokat a veszélyeket, amelyek terhes vagy szoptató anyákat érinthetnek. Részletesebb tájékoztatást az Anyasági védelem című brosúrában talál, amely a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségen (Arbeitsinspektorat) szerezhető be.

FOGLALKOZTATÁSI KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK

Szülés előtt
1. Súlykorlátozás emelésnél: rendszeresen max. 5 kg, esetenként max. 10 kg.
Súlykorlátozás húzás/tolás vonatkozásában: rendszeresen max. 8 kg, esetenként max. 15 kg.
2. Állómunka: ülőhelyet kell biztosítani, hogy a munkavállaló időnként pihenhessen;
a nő a terhesség 20. hetétől max. napi 4 órát dolgozhat állva.
3. Foglalkozási megbetegedés veszélyével járó munka (pl. zaj).
4. Egészséget veszélyeztető anyagokkal való munkavégzés (pl. por, gáz, gőz, sugárzás, biológiai anyagok).
5. A lábat nagymértékben igénybe vevő gépeken való munkavégzés (pl. lábműködtetésű prés).
6. Szállítóeszközökön való munkavégzés (pl. taxi, targonca).
7. Teljesítménybér: a terhesség 20. hetétől kezdve tilos
8. Fokozott balesetveszéllyel járó munka (pl. létrán való munkavégzés)
9. Állandó üléssel járó tevékenység (ha nincs lehetőség rövid megszakításokra)
10. Káros mértékű meleg, hideg, vagy nedvesség hatása alatt történő munkavégzés
11. Olyan munka, amelynek során a dolgozónak gyakran kell erősen nyújtózkodnia vagy nagyot hajolnia
12. Olyan munka, amelynek során a test erős rázkódásnak van kitéve
13. Fokozott pszichikai terhelés
14. Nagymértékben zavaró szaghatás
15. Dohányfüst elleni védelem, ha a leendő anya maga nem dohányzik
16. Föld alatti bányászati tevékenység

Szülés után
A szülést követő 8 héten belül a női munkavállaló nem foglalkoztatható. Ez az időtartam koraszülés, ikerszülés, vagy császármetszés esetén 12 hétre meghosszabbodik. Amennyiben a szülés előtti teljes foglalkoztatási tilalom egy korábbi szülés miatt lerövidül, úgy a védett időszak a szülést követően ugyanennyivel, de maximum 16 hétre meghosszabbodik. Amennyiben a munkavállaló a munkát a védett időszak leteltét követően újra felveszi, úgy a szülést követő 12 héten keresztül az 1., 2., 3., 4. és 7. pontban írt korlátozások és tilalmak érvényesek. Ha az anya a gyermeket szoptatja, úgy a fenti korlátozások és tilalmak a szoptatás teljes időszakára vonatkoznak!

ÉJSZAKAI MUNKA

Terhes nő és szoptató anya a 20:00-6:00 óra közötti időszakban nem foglalkoztatható. Meghatározott feltételek mellett a közlekedésben, a kulturális területen, az egészségügyben és a több műszakban dolgozók kivételt képeznek (22:00/23:00 óráig).

VASÁR- ÉS ÜNNEPNAPOKON TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉS
Terhes nők és szoptató anyák vasár- és ünnepnapokon nem foglalkoztathatóak. Kivételt képeznek a folyamatos műszakban, a vendéglátóiparban, a kulturális területen, a mikrovállalkozásoknál és a valamely munkanapon zárva tartó munkáltatónál foglalkoztatottak.

TÚLÓRA
A napi munkaidő nem haladhatja meg a 9 órát, a heti munkaidő pedig a 40 órát.

PIHENÉSI LEHETŐSÉG
A terhes nők és szoptatós anyák számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy munkaidő alatt lefekhessenek pihenni. Ez a munkavállaló számára nem jelenthet munkabérkiesést.

A MUNKABÉR TOVÁBBFOLYÓSÍTÁSA
Amennyiben a munka jellege a foglalkoztatási tilalom miatt megváltozik, ———- a munkaidő emiatt
lerövidül vagy egyáltalán nincs lehetőség a munkáltatónál történő foglalkoztatásra, úgy a munkavállalót a változás bekövetkeztét megelőző 13 hét átlagbérének megfelelő munkabér illeti meg.

A MUNKAVÉGZÉS ALÓLI FELMENTÉS
A munkavállaló felmenthető bármilyen munkavégzés alól, amennyiben az anya vagy a gyermek életét vagy testi épségét vetélés veszélye, ikerterhesség, súlyos szív-, tüdő, vese ill. egyéb betegség, vagy —— korábbi vetélés miatt veszély fenyegeti. A munkavégzés alóli felmentésre vonatkozó igazolást csak tisztiorvos vagy a munkavédelmi és munkaügyi felügyelet orvosa állíthatja ki, a vonatkozó orvosi leletek alapján.

FELMONDÁSI VÉDELEM
A munkavállaló munkaviszonya a terhesség bejelentésétől a szülést követő 4 hónapig, gyermekgondozási szabadság igénybe vétele vagy részmunkaidős foglalkoztatás esetén –annak megszűnését követő 4 héten belül nem szüntethető meg rendes felmondással a munkáltató részéről. ( Kündigung durch Arbeitgeber ) Kivétel: A cég tevékenységi körének szűkítése vagy megszűnés esetén a munkaügyi és szociális bíróság jóváhagyásával a munkáltató jogszerűen megszüntetheti a munkaviszonyt rendes felmondás útján. A munkaviszonynak a munkáltató részéről történő azonnali hatályú megszüntetése (Entlassung ) csak meghatározott okokból és úgyszintén csak a munkaügyi és szociális bíróság jóváhagyásával lehetséges. Határozott idejű munkaviszony esetében: Amennyiben a határozott időtartamot a munka jellege nem indokolja vagy az nem jogszabály által került meghatározásra, úgy a terhes nőt a szülési szabadság kezdetéig vagy munkavégzés alóli felmentéséig tovább kell foglalkoztatni.

VÉGKIELÉGÍTÉS
A munkaviszonynak a munkavállaló részéről kilépés útján történő megszüntetését (Austritt während Karenz) a munkavállalónak legkésőbb a gyermekgondozási szabadság vagy a részmunkaidős foglalkoztatás vége előtt 3 hónappal közölnie kell, ha a munkavállaló a megszerzett végkielégítési igényjogosultságával élni kíván. Amennyiben kérdése van a végkielégítés, a terhességi-gyermekágyi segély, a szabadságigény, a szülési szabadság, a részmunkaidős foglalkoztatás vonatkozásában vagy a munkáltató részéről történő rendes felmondás ill. a munkaviszonynak azonnali hatályú megszüntetése esetén, abban az esetben kérjük, forduljon az illetékes érdekképviseleti szervhez.